Wegenlegger

De wegenlegger is een registratie van alle openbare wegen buiten de bebouwde kom met bijbehorende onderhoudsplicht, inclusief de kunstwerken die in, onder of boven de betreffende weg liggen. Denk hierbij aan duikers, wildroosters, viaducten en tunnels.  Vanuit de wegenwet wordt elke Nederlandse gemeente geacht een actuele wegenlegger te hebben maar onze ervaring leert dat dat lang niet altijd het geval is, om welke reden dan ook!

Onjuiste informatievertrekking en besluitvorming kunnen het gevolg zijn van een niet actuele wegenlegger, met alle gevolgen van dien. Wij helpen u graag met het actualiseren, digitaliseren en vaststellen van de wegenlegger zodat u enerzijds weer voldoet aan de wettelijke verplichting en de juiste informatie kunt verstrekken en anderzijds de mogelijkheid heeft de wegenlegger digitaal te ontsluiten, zowel intern als extern.

 

Onze dienstverlening m.b.t. de wegenlegger bestaat o.a. uit:

 

  • Adviseren over openbare status en onderhoudsverplichtingen;
  • Plan van aanpak opbouw wegenlegger;
  • Volledige opbouw, actualiseren en bijhouden van de wegenlegger;
  • Begeleiden van de opbouw door uw eigen dienst;
  • Begeleiden van de vaststellingsprocedure en de komgrenzen;
  • Begeleiden van onttrekking- en bestemmingsprocedures.
  • Specialistisch ondersteunen bij problemen en vragen;
  • Leveren van Wegenlegger-software en bijbehorende opleiding.