Groen

Openbare groenvoorzieningen zijn een kostbaar bezit en bepalen in grote mate de uitstraling en sfeer van een dorp of stad. Naast een decoratieve waarde heeft groen ook een functionele waarde. Reden te meer om groenvoorzieningen zo optimaal mogelijk te beheren en te onderhouden.

Onze dienstverlening m.b.t. groen bestaat o.a. uit:

  • Adviseren in keuze groenbeheersysteem;
  • Opstellen of actualiseren van groenbeleid- en/of beheerplannen;
  • Kwaliteitsschouw openbaar groen;
  • VTA(plus) – inspecties;
  • Actualiseren en bijhouden groenbeheersysteem;
  • Naverkennen c.q. veldinventarisatie;
  • Vervangingsberekeningen;
  • Samenstellen van groenmaatregelpakketten;
  • Doorrekenen van alternatieven in kwaliteitsniveau’s;
  • STM concept (Smart Tree Maintenance).