Privacyverklaring

V&S Advies kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van V&S Advies, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan V&S Advies verstrekt.

V&S Advies kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

 

V&S Advies verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan V&S Advies uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening m.b.t. wegenlegger- en/of groenprojecten. V&S Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. V&S Advies verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Op de website van V&S Advies worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. V&S Advies gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vsadvies.nl . V&S Advies zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

V&S Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door V&S Advies verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met V&S Advies op via info@vsadvies.nl .

www.vsadvies.nl  is een website van V&S Advies.

 

V&S Advies is als volgt te bereiken:

Postadres: Zutphenseweg 22, 7382 AK Klarenbeek

Vestigingsadres: idem

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 63716925

Telefoon: 06-27060197 / 06-27062111

E-mailadres: info@vsadvies.nl